GOES-13 E I 2012                      
 ROUTINE Frame Name SHEMI NHEMX CONUS SHEMI NHEMX CONUS SHEMI NHEMX CONUS SHEMI FULL DISK W NHEMX CONUS
IMAGER Start(Z) 04:09:10 04:15:00 04:31:30 04:39:10 04:45:00 05:01:30 05:09:10 05:15:00 05:31:30 05:39:10 05:45:00 06:15:00 06:31:30
FALL 2012 Stop(Z) 04:13:45 04:29:16 04:36:20 04:43:45 04:59:16 05:06:30 05:13:45 05:29:16 05:36:20 05:43:45 06:11:10 06:29:16 06:36:20
238 08/25/12                          
239 08/26/12                          
240 08/27/12                          
241 08/28/12         NHEMX-S CONUS-S              
242 08/29/12         NHEMX-S CONUS-S              
243 08/30/12         NHEMX-S CONUS-S   NHEMX-S          
244 08/31/12         NHEMX-S     NHEMX-S          
245 09/01/12     CONUS-S   NHEMX-S     NHEMX-S          
246 09/02/12     CONUS-S   NHEMX-S     NHEMX-S          
247 09/03/12     CONUS-S         NHEMX-S          
248 09/04/12     CONUS-S         NHEMX-S          
249 09/05/12     CONUS-S         NHEMX-S          
250 09/06/12     SLZ                    
251 09/07/12     SLZ                    
252 09/08/12                          
253 09/09/12                          
254 09/10/12                          
255 09/11/12                          
256 09/12/12                          
257 09/13/12                          
258 09/14/12                          
259 09/15/12                          
260 09/16/12   NHEMX-S                      
261 09/17/12   NHEMX-S                      
262 09/18/12   NHEMX-S                      
263 09/19/12                          
264 09/20/12                          
265 09/21/12                          
266 09/22/12                          
267 09/23/12                          
268 09/24/12                          
269 09/25/12                          
270 09/26/12                          
271 09/27/12                          
272 09/28/12                          
273 09/29/12                          
274 09/30/12                          
275 10/01/12                          
276 10/02/12                          
277 10/03/12                          
278 10/04/12                          
279 10/05/12                          
280 10/06/12                          
281 10/07/12                          
282 10/08/12                          
283 10/09/12             SHEMI-N            
284 10/10/12             SHEMI-N            
285 10/11/12             SHEMI-N            
286 10/12/12             SHEMI-N            
287 10/13/12                          
288 10/14/12       SHEMI-N                  
289 10/15/12       SHEMI-N                  
290 10/16/12                          
291 10/17/12                          
292 10/18/12                          
Legend
NHEMX-S N hemisphere Extended shifted south
CONUS-S CONUS shifted south
FULL DISK-N Full Disk clipped at the bottom
FULL DISK-S Full Disk clipped at the top
SHEMI-N S Hemisphere shifted north
SLZ < 6 Frame canceled due to Stray Light Zone